Fundusze Norweskie

Norway grands
W ramach Funduszy Norweskich Bauservice realizuje projekt „Wzrost konkurencyjności firmy Bauservice Maciej Adam na rynku międzynarodowym dzięki wdrożeniu produkcji eko stolarki aluminiowej o unikatowych parametrach użytkowych i przy zastosowaniu w przedsiębiorstwie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku” w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje, który zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach.Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021

Program operacyjny NORW.00.00.00.

Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje.
Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Bauservice Maciej Adam na rynku międzynarodowym dzięki wdrożeniu produkcji eko stolarki aluminiowej o unikatowych parametrach użytkowych i przy zastosowaniu w przedsiębiorstwie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.”

Wartość projektu 5 645 700.00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych 4 590 000.00 PLN

Wysokość dofinansowania 2 085 500.00 PLN

Cel projektu:
Głównym celem realizacji inwestycji w ramach działania „technologii przyjazne środowisku” jest podniesienie poziomu konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu produkcji i w jego efekcie wprowadzenie do oferty wielkogabarytowej, jednostkowej stolarki aluminiowej noszącej znamiona innowacji produktowej.

Zakres projektu:

  • Budowa hali produkcyjnej
  • Zakup centrum tnąco-obróbczego
  • Zakup zaciskarki naroży
  • Instalacja PV

Linki:
https://www.parp.gov.pl
www.norwaygrants.org