Przetargi 2

Przetargi

Przetargi

POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 01/04/2023 Budowa Wiaty – Hali magazynowej

Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia Budowa Wiaty – Hali magazynowej.Usługa realizowana będzie w ramach projektu pn.: “Restart inwestycyjny w przedsiębiorstwie Bauservice”, o którego dofinansowanie Bauservice Maciej Adam ubiega się w ramach Programu Re_Open UK Program Operacyjny Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza. Oś priorytetowa Przedsiębiorcy dla Działania 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit TYP 2 : Re_ start inwestycyjnySpecyfikacja Warunków Zapytania wraz z załącznikami znajdują się w dokumentach postępowania: ​

  1. Specyfikacja warunków zamówienia nr 01/04/2023
  2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 01/04/2023

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres
przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:
Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez: ALFDOM Alfred Wiśniewski, Ludwinów 26A

POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 02/04/2023 Instalacje elektrotechniczne w obiekcie Wiata – Hala magazynowa

Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia Budowa Wiaty – Hali magazynowej.

Usługa realizowana będzie w ramach projektu pn.: “Restart inwestycyjny w przedsiębiorstwie Bauservice” ,o którego dofinansowanie Bauservice Maciej Adam ubiega się w ramach Programu Re_Open UK Program Operacyjny Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza. Oś priorytetowa Przedsiębiorcy dla Działania 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit TYP 2 : Re_ start inwestycyjny

Specyfikacja Warunków Zapytania wraz z załącznikami znajdują się w dokumentach postępowania: ​

  1. Specyfikacja warunków zamówienia nr 02/04/2023
  2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 02/04/2023

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres
przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:
Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez: ALFDOM Alfred Wiśniewski, Ludwinów 26A

POSTĘPOWANIE OFERTOWE nr 03/04/2023 Instalacje sanitarne w obiekcie Wiata – Hala magazynowa

Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia Budowa Wiaty – Hali magazynowej.

Usługa realizowana będzie w ramach projektu pn.: “Restart inwestycyjny w przedsiębiorstwie Bauservice” ,o którego dofinansowanie Bauservice Maciej Adam ubiega się w ramach Programu Re_Open UK Program Operacyjny Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza. Oś priorytetowa Przedsiębiorcy dla Działania 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit TYP 2 : Re_ start inwestycyjny

Specyfikacja Warunków Zapytania wraz z załącznikami znajdują się w dokumentach postępowania:

  1. Specyfikacja warunków zamówienia nr 03/04/2023
  2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 03/04/2023

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres
przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:
Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez: ALFDOM Alfred Wiśniewski, Ludwinów 26A